PAYLAŞ

(2015/6) Sektör Duyurusu

Hazine Müsteşarlığından 13.02.2015

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İkametgâh Esaslı Poliçe Tanzimi ve Asgari Teminatlar Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu

(2015/6)

Müsteşarlığımızca hazırlanan 24.02.2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Sektör Duyurusunun 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bilindiği üzere Müsteşarlığımızın bağlı olduğu Bakanlık Makamından istihsal olunan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 5. fıkrası:

"Müsteşarlık, belirleyeceği esaslar dâhilinde plakanın kayıtlı olduğu il yerine, sigorta priminin tespitinde işletenin ikametgâhının bulunduğu ilin esas alınmasına karar verebilir.”

hükmünü amirdir.

"Bu çerçevede, gerçek kişiler için düzenlenecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinde şirketlerin tercihine göre işletenin ikametgâh ilinin ya da aracın plaka numarasının temsil ettiği ilin esas alınmasına; tüzel kişiler için ise, bağlı bulunduğu vergi dairesinin bulunduğu il ya da aracın plaka numarasının temsil ettiği ilin esas alınmasına karar verilmiştir.”


Bu sayfa en son 20.02.2015 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ