PAYLAŞ

Tarihçe

Osmanlı döneminde hukuki mevzuat ve denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir çalışma alanı olan sigortacılıkta, ilk yıllar da sigorta şirketleri adlarını duyurmak ve sigorta düşüncesinin yayılmasını sağlayarak portföylerini genişletmek amacıyla; vaatlerini yerine getirip, hasar ödemelerinde dürüst davranmışlardır.

Ancak zaman geçtikçe, sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları ve Kapitülasyonların kendilerine sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri, bu şirketlere Türkiye' de kolaylıkla çok para kazanabileceği izlenimini vermiştir.

Bu durum, kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin piyasaya girmesine, sigorta ahlakının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz suistimallerine yol açmıştır.

Bu ortamda hasarın doğru ve adil tespit edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu ihtiyaç nedeniyle uygulamada hasar muhamminliği ( sigorta eksperliği ) mesleği ortaya çıkmış ve hasar tespitleri eksperler tarafından yapılmaya başlanmıştır

1927 tarihli " Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkındaki Kanun”da Hasar Muhamminlerine ( Eksperlere) Ticaret Vekaletinden hüviyet alma zorunluluğu getirilmiş, hüviyet almadan muhamminlik (Eksperlik) yapanlara önce 50 liradan 250 liraya kadar para cezası, tekrarı halinde iki katı para cezası ve meslekten men cezası getirilmiştir
( madde 19)

Bu kanunla sigorta eksperlik mesleği ilk kez tanımlanmış, kayıt altına alınmış ve belgesiz (ruhsatsız) kişilerin ekspertiz yapması da yasaklanmıştır.

Bu kanunla birlikte sigorta sektöründe bir güven ortamı sağlanmış, sektör önemli gelişme ve büyüme kaydetmiştir.

Sektörle birlikte gelişen sigorta eksperleri 1935 yılında bir araya gelerek ilk mesleki teşekkülleri olan "Türkiye Sigorta Eksperleri Cemiyeti” ni kurmuşlardır.

Cemiyetin Kurucuları Sn. İhsan Tavas, Sn. Hikmet Koyunoğlu, Sn. Şemsettin Sunol, Sn. Nihat Kadir Sertel ve Sn. Raif Uğurlu'dur. Kurucuların tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olup sigorta eksperliği yapmakta idiler.

Cemiyet mesleğin gelişmesi, disiplininin sağlanması ile yeni eksperlerin yetiştirilmesi konusunda yetkilendirilmiş ve birçok önemli çalışmalarda bulunmuştur.

Bu dönemde yetişen yeni eksperler uzun süreli usta çırak ilişkisi içinde mesleki birikim ve eğitim aldıktan sonra ilgili bakanlığın denetiminde yapılan sınav ile ruhsatlarını almışlardır.

Zaman içinde dernekler yasasında yapılan değişiklik sonucu cemiyet ismini değiştirerek "Sigorta Eksperleri Derneği" ismini almıştır.

Sigorta Eksperleri Derneği 2007 yılında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girinceye kadar da yetkili meslek örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Derneğin merkezi, kurulduğu tarih olan 1935 yılından 1978 yılına kadar dönemin dernek başkanlarının ofisleriydi. 1978 yılında dernek başkanı İsmet ERMETİN döneminde ilk dernek merkezi olarak Karaköy, Bankalar Caddesi Vefai Han K:3 No:302 adresindeki yer kiralanmıştır. 1978 yılından 1993 yılına kadar dernek faaliyetlerini bu adreste sürdürmüştür.

1993 yılında dernek başkanı Seyfî ERDEM'in döneminde Kadıköy, Rıhtım Caddesi Nemlizade Sokak No:9/6 adresindeki yer dernek üyelerinin de bağışlarıyla satın alınmıştır.

Dernek 1993-2004 tarihleri arasında Rıhtım Caddesi Nemlizade Sokak No:9/6 adresinde hizmet vermiş olup 2004-2009 seneleri arasında ise Seyrantepe'de hizmete devam edilmiştir. 2009 yılında Beyoğlu Kurabiye Sokakta 6 katlı bir bina uzun süreliğine kiralanmış, binanın restorasyonu üyelerinin bağışları ile tamamlanarak binaya Sigorta Eksperleri Merkezi adı verilmiştir.

Günümüzde bina SEDEV ile ortak kullanılmakta olup,tüm meslektaşlarımızın hizmetindedir. 

Bu sayfa en son 8.7.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ