PAYLAŞ

2010/38 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duy

Hazine Müsteşarlığından 27.10.2010

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu

2010/38

Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının "Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası;

"Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.”

hükmünü amir olup, anılan hüküm gereği öncelikle hasarlı aracın tamir edileceği, bunun mümkün olmadığı veya eşdeğer parça ile değiştirilmesi imkânı yoksa yenisi ile değiştirileceği açıktır.

Diğer taraftan, Kara Taşıtları Kasko Sigortası uygulamasında ise parça tedarikinin içeriği sözleşme taraflarınca belirlenmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, hasarlanan araçların tamiratı sırasında eşdeğer ve orijinal parça uygulamalarıyla ilgili sorunların yaşandığı müşahede edilmektedir.

Nitekim, Rekabet Kurumu tarafından istihsal edilen 2005/4 sayılı "Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”'inin 3 üncü maddesinde orijinal parça ve eşdeğer parça sırasıyla;

"r) Orijinal yedek parça, bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır.

s) Eşdeğer kalitede yedek parça; bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır.”

olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, sigortalıların ve hak sahiplerinin mağdur edilmemesini teminen parça tedarik uygulamasının anılan Tebliğde yer alan tanımlamalara uygun biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sorumlular hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 34 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (f) bendi uyarınca müeyyide uygulanacaktır.


Bu sayfa en son 28.05.2014 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ