PAYLAŞ

Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarımız ve Değerli Ofis Çalışanları,

COVID-19 salgınının yanı sıra küresel ısınmanın da etkisi ile her yıl şiddetini artırarak devam eden fırtına, sel, dolu gibi doğal afetler ve depremlerin yaşandığı, "yeni normal” kavramının hayatımıza girdiği bir yılı geride bırakarak mesleğimizin geleceği için yeni umutlar ile dolu yeni bir yıla giriyoruz.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen SEDDK ve Türk Reasürans AŞ'nin kurulması, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin tek çatı altında birleşmesi ile Sigorta Sektörü’ ndeki sinerjinin arttığı 2020 yılında; gerçekleşen Trafik Sigortası Genel Şart Değişikliği ile Sigorta Eksperleri İcra Komitemize araç değer listesinin hazırlanması gibi önemli bir sorumluluk yüklenmiş, kurumun sektördeki önemi üst seviyeye taşınmış, değer kaybı taleplerinde hasar tespitlerinin SBM üzerinden kurulan sistem ile sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu sayede eksperin tarafsız ve bağımsızlığı pekiştirilmiş, atamaların adil şekilde yapılması sağlanmış, eksperlik mesleğinin sektördeki önemi bir kez daha ortaya konulmuştur. Yine 2020 yılı içerisinde taban ücret tarifelerine ilişkin düzenlemeyi konu alan, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiş, bu sayede uygulamadaki bir çok sorunumuza çözüm getirilmiştir. Sigorta tahkim komisyonunda sıralı atama usulüne geçilmesi ve Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında yayınlanan genelge de sigorta eksperleri için 2020 yılı içerisindeki önemli kazanımlar arasındadır. Yine eksperler tarafından yapılmakta olan maden zorunlu ferdi kaza poliçesi risk incelemelerinde de yeniden havuz sistemine geçilerek sistem tarafından sıralı olarak yapılan atamalar ile risk incelemeleri aksamaksızın yürütülmüş, madencilik sektörü ve ülke ekonomisine fayda sağlanmıştır. Her türlü olumsuzluğa rağmen Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine Dair Sektör Duyurusu ile birçok yetkisiz firmanın faaliyetlerine son verilmesi de 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı içerisinde yaşadığımız ve hayatımıza giren bir diğer kavram ise uzaktan ekspertiz süreçleri olmuştur. COVID-19 salgını nedeniyle olası risklerin önlenmesi, halk sağlığının korunması, sigorta eksperleri ile sigortalıların güvenliklerinin sağlanması amacıyla, hasar tespit işleminin elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılması sağlanmış, bu önlemlerle birlikte personelimizin de evden çalışmasına olanak sağlayacak statik IP kullanım zorunluluğu kaldırılmıştır. İcra Komitemizce hazırlanan uzaktan ekspertiz çalışma usul ve esaslarına ilişkin çalışma da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan onay beklemekte olup, süreç yakından takip edilmektedir.

Yine bu yıl içerisinde yaşamış olduğumuz Elazığ ve İzmir depremlerinde sigorta eksperleri olarak hızlıca akisyon alınmış, hasar tespit çalışmaları için ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren, deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi meslektaşlarımızca deprem bölgelerine gidilerek çalışmalara başlanmış, tespitlerin tamamına yakını tamamlanmıştır. Deprem süreçlerinde tüm sektör paydaşları ve sektör yöneticileri ile birlikte bir bütün olarak sahaya inilmiş, eksperlerin çalışma koşulları yerinde görülmüş, meslek olarak bu sınavlardan başarı ile çıkılması sağlanmıştır.

Kasım ayı içinde Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Lütfü ELVAN'ın ev sahipliği ve TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun moderatörlüğünde gerçekleştirilenTicaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ, Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit GÜL, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK ve Merkez Bankası Başkanı Sn. Naci AĞBAL’ ında katıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’ nda hükümetimizden talep ve beklentilerimiz ile birlikte sektörün ve sigorta eksperlerinin sorunları ve çözüm önerileri dile getirilmiştir.

86 yıllık bir geçmiş ve tecrübeye sahip, mesleğimizin ilk ve en köklü kuruluşu olan Derneğimiz, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitemiz, Kurullarımız, Bölge ve İl Temsilcilik Kadrolarımız, Komisyonlarımız ve Komitelerimiz, Üyelerimiz, Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfımız (SEDEV) ve mesleğimizin faaliyet gösteren tüm dernekleri ile birlikte, güçlü ve büyük bir ekip olarak, sektörün diğer paydaşları ile koordinasyon içerisinde, katılımcı, demokratik ve şeffaf bir yapıda, sigorta eksperliği mesleğinin geleceği için çalışmalarını aynı hızda sürdürmekte, mesleğimizi geleceğe taşımak için elinden gelen her türlü emeği harcamakta ve çabayı göstermektedir.

Üstlenmiş olduğumuz görev ve sorumluluklar itibariyle 2021 yılında da ülkemiz sigortacılık sektörünün gelişimi, meslektaşlarımızın iş süreçlerini uygun şartlarda ve standartlarda yürütmelerinin sağlanması, mesleğimizin günün ihtiyaçlarına cevap verir şekilde güncellenmesi, kurumsallaşması, geleceğinin doğru bir şekilde planlanması, kural ve sınırlarının belirlenmesi, bilimsel ve teknolojik alt yapısının oluşturulması, mesleğin dinamik bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabayı gösteriyor, çalışmayı yapıyor olacağız.

Bu bilinç ve düşüncelerle yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm meslektaşlarımız ve değerli çalışanlarımız ile gönülden paylaşıyor, yeni yılın tüm dünyaya sağlık ve barış getirmesini, mesleğimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılınızı en içten duygularım ile kutluyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Nedim ERDEM
TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı
Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı

Bu sayfa en son 4.01.2021 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ