PAYLAŞ

TOBB SEİK Tarafından Yapılan Motorlu Araç Tamirlerinde Onarım ve Yedek Parça Tedarik İşlemlerinden Kaynaklı Gecikmelere İlişkin Duyuru

İstanbul.04.10.2023
Sayı : 2023/131

Sayın Üyemiz,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından yapılan Motorlu Araç Tamirlerinde Onarım ve Yedek Parça Tedarik İşlemlerinden Kaynaklı Gecikmelere ilişkin duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği
Yönetim Kurulu


TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden: 03/10/2023

MOTORLU ARAÇ TAMİR SÜREÇLERİNDE ONARIM VE YEDEK PARÇA TEDARİK İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLI GECİKMELERE İLİŞKİN

SEİK DUYURUSU

(2023/4)

Bilindiği üzere "Sigorta Eksperleri Meslek Kurallarının (G) Diğer Hususlar başlıklı

(1) Kasko sigortası hasarlarında, Sigorta Eksperlerince ikame araç temini için belirlenen onarım süreleri konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesini teminen;

a. Araçların servislerde / tamirhanelerde onarım için sıra beklemeleri veya servisler / tamirhaneler tarafından sağlanacak olan yedek parçaların temininde yaşanan güçlükler nedeniyle uzayan onarım süresi sigortacıya rücu edilemez. Bu itibarla, belirtilen süreler Sigorta Eksperi tarafından tespit olunan onarım sürelerine ilave edilemez.

b. Yedek parçaların sigorta şirketlerine hizmet sağlayıcılar tarafından temin edildiği haller ile söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan plastik ve / veya alüminyum parça onarımlarının gerçekleştiği hallerde, bu süreler Sigorta Eksperi tarafından tespit olunan onarım sürelerine ilave edilir.

c. Sigorta Eksperi tarafından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak tespit olunan onarım süresi taraflara bildirilerek ekspertiz raporunda yer verilir ve onarım süresinde herhangi bir nedenle bölümlendirmeye gidilmez.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer yandan, Motorlu araç sigortalarına ilişkin Sigorta Eksperlerince hazırlanan hasar ve değer kaybı ekspertiz raporlarında "Araç Mahrumiyet Süresi” hesabında zaman zaman teknik onarım süresinin dikkate alınmadığına ilişkin Komiteye başvuruda bulunulmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda bahsi geçen hususları göz önüne alarak araç onarım süresi belirlenmesinde teknik onarım süresinin dikkate alınarak, ekspertiz raporunda yer vermesi gerekmektedir.

Bu hususlara riayet edilmesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Bu sayfa en son 4.10.2023 tarihinde güncellenmiştir.

PAYLAŞ